Selkeää mielen hallintaa, jota voi halutessaan oppia!

Clear mind, which you can gain!

Henkilöstövalinnat pitkäaikaisella tutkimuskokemuksella!

Staffselection/rekry

Työnohjaus yksilöllisesti tai ryhmälle

Work supervision

MBB-terapeutti/therapist 

Supportive therapy, stressmanaging

Uraohjaus ja ammatinvalinta

Career guidance and career choice

Verkkokurssit

Online courses

Suomen kieli ensimmäisenä ja toisena kielenä opettaja/käännöstyö ruotsi-suomi/englanti-suomi, tekstien stilisointi ja kirjoittaminen

YTM, psykologi

______________________________________________________________________________________

 

OSAAMISALUEET

Hypnoosi ks. Tieteellinen Hypnoosi ry.

MBB ks. I-system institute for Transdisciplinary Studies ja Suomen mielenterveysseura ry.  ja  Amazon.com

Meditaatio ks. TM-meditaatio    

Mindfullness ks. Suomen mielenterveysseura ry.  

Rentoutus ks. esim. Oivamieli

Psykologian ja kasvatustieteen sovellus  Tampereen yliopisto

Ura-ja ammatinvalinnanohjaus   Vocational guidance psychologist 

Suomen kielen/S2 -kielen opettajuus: Finnish as second language

BoD                                  

Amazon.com

Anneli Alatalo

Y-tunnus 2056618-3