Selkeää mielen hallintaa, jota voi halutessaan oppia!

Clear mind, which you can gain!

Henkilöstövalinnat pitkäaikaisella tutkimuskokemuksella!

Staffselection/rekry

Työnohjaus yksilöllisesti tai ryhmälle

Work supervision

MBB-terapeutti/therapist 

Supportive therapy, stressmanaging

Uraohjaus ja ammatinvalinta

Career guidance and career choice

Kirjojen ruotsi/englanti käännökset

Translation of books

Suomenkielisten tekstien oikoluku

Proofreading of Finnish texts

Verkkokurssit

Online courses

 

OSAAMISALUEET

Hypnoosi ks. Tieteellinen Hypnoosi ry.

MBB ks. MBB-yhdistys ja Suomen mielenterveysseura ry

Meditaatio ks. TM-meditaatio    

Mindfullness ks. Suomen mielenterveysseura ry.  

Rentoutus ks. esim. Oivamieli

Psykologian ja kasvatustieteen sovellus

Ura-ja ammatinvalinnanohjaus

Suomen kielen/S2 -kielen opettajuus: Finnish as second language

Y-tunnus 2056618-3

">Ukko.fi