Selkeää mielen hallintaa, jota voi halutessaan oppia!

Clear mind, which you can gain!

Henkilöstövalinnat pitkäaikaisella tutkimuskokemuksella!

Staffselection/rekry

Työnohjaus yksilöllisesti tai ryhmälle

Work supervision

MBB-terapeutti/therapist, sertifioitu

Supportive therapy, stressmanaging

Uraohjaus, ammatinvalinta ja coaching

Career guidance, Career choice and Coaching

Verkkokurssit

Online courses

YTM, psykologi Anneli Alatalo

My books are available as e-book in Books On Demand (BoD). BoD välittää e-kirjan lukijoiden saataville e-kirjakauppoihin niin Suomeen kuin kansainvälisesti, myyntikanavia ovat esimerkiksi Elisa, Ellibs, Google Play, Amazon, iBooks ja Kobo. 

Anneli Alatalo

OSAAMISALUEET

Hypnoosi ks. Tieteellinen Hypnoosi ry.

MBB ks. I-system institute for Transdisciplinary Studies ja Mieli ry.  ja  Amazon.com

Meditaatio ks. TM-meditaatio ja TM-meditaation jatkokoulutus

Mindfullness ks. Suomen Mielenterveys ry.  

Rentoutus ks. esim. Oivamieli

Psykologian ja kasvatustieteen sovellus  Tampereen yliopisto

Ura-ja ammatinvalinnanohjaus   Vocational guidance psychologist 

Suomen kielen/S2 -kielen opettajuus: Finnish as second language

BoD                                  

Amazon.com

Sisältää mainoslinkkejä, mainoslinkit merkitty *-merkillä

Slideshare

_____________________________________________________________________________________

*Puhti

Puhti on palvelu, jonka avulla voit selvittää, miten oma elimistösi voi! Palvelun tarkoitus on edistää hyvinvointia ja jaksamista sekä kiinnittää huomiota tekijöihin, joilla voi vaikuttaa elintapasairauksien ehkäisyyn. Tutustu!

Minä ostan vitamiineja ja muita nyt, kun tiedän mitä minun elimistö tarvitsee. https://www.puhti.fi/tuotteet/ 

PUHTI is a service that allows you to find out is your own body in good condition ! The purpose of the service is to promote well-being and resilience, as well as to pay attention to factors that may affect the prevention of lifestyle diseases. Check it out! I buy vitamins and others now when I know exactly what my body needs. Look news: https://www.puhti.fi/tuotteet/ 

__________________________________________________________